Relacja między wiarą a wiedzą – po spotkaniu

16 maja odbył się wykład otwarty pt.: „Relacja między wiarą a wiedzą”. Temat przybliżył nam ks. dr Mirosław Tykfer – redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego. Spotkanie odbyło się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej i zgromadziło młode osoby zainteresowane tą tematyką. Głównym przesłaniem naszego prelegenta była chęć odpowiedzi na pytanie: czy jest możliwe, aby decyzja zawarcia tak ważnej decyzji jak małżeństwo/kapłaństwo była racjonalna? A także czy racjonalnym jest pragnienie istnienia Boga?
Ksiądz Tykfer przedstawił relację jaką łączy rozum i wiara, a także skutki jakie mogą powstać jeśli ich równowaga w życiu zostanie zaburzona. Przedstawione zostało stanowisko, że rozum jest konieczny, aby być człowiekiem wiary. Samo stwierdzenie „wierzę w Boga Ojca” odnosi się do rozumu, gdyż odnosi się ono do słowa „ojciec”, którego definicję dzięki rozumowi poznajemy żyjąc na świecie. Wyrażenie „Bóg Ojciec” jest już jednak połączeniem słów, które nie są w stanie odzwierciedlić ziemskiej rzeczywistości, ale czy nie można wtedy polegać na intuicji? Parafraza cytatu Alberta Einsteina pokazuje potrzebę szukania poza tym co materialne: „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”, co sugeruje, że wiedza jest ograniczona. W dalszej części wykładu zostały przedstawione powody konfliktu między wiarą a rozumem.
Jeden z nich wynikał z tego, że ludzie oświecenia uważali iż rozumnym jest jedynie to co można uznać za pewnik, a więc tylko rzeczy materialne. Z kolei ludzie wierzący uważają, że racjonalnymi są również uczucia oraz potrzeby egzystencjalne.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, a także za ciekawe pytania, które padały z sali podczas wykładu. Do zobaczenia na następnych naszych wydarzeniach!

[ Michał Wachowiak ]