John Roth i Barrie Schwortz na PP!

Notka o prelegentach: John Roth – emerytowany generał armii USA, katolik, który na Bogu oparł swoje życie; wielki przyjaciel Polski (mimo braku powiązań rodzinnych), Rycerz Kolumba IV stopnia, Członek LEGATUS (stowarzyszenia biznesmenów katolickich, powstałego z inspiracji Papieża Jana Pawła II), od dziecka modlący się na Różańcu za Polskę (zgodnie z prośbą Czytaj dalej…