Nauka a wiara – możliwe do pogodzenia?

Na marcowym spotkaniu otwartym naszego Koła KSM, dnia 27 marca gościliśmy prof. Antoniego Wójcika – prodziekana Wydziału Fizyki UAM i pracownika Zakładu Elektroniki Kwantowej. Podczas swojej prelekcji przedstawił sposoby postrzegania rzeczywistości nauki i wiary. Przekonywał, że nie ma dwóch oddzielnych światów ducha i wiedzy, ale że wzajemnie się one przenikają.

Po wykładzie posypały się pytania: jak naprawdę było z Wielkim Wybuchem? czy taka koncepcja jest możliwa do pogodzenia z biblijnym opisem stworzenia? czy Boża Opatrzność neguje wolną wolę człowieka?

Choć było ich wiele, nie wszystkie pytania mogły zostać zadane w tak krótkim czasie. Zainteresowanych zachęcamy do samodzielnych poszukiwań. Może pomocą w nich będzie artykuł podejmujący temat naszego wykładu. Tekst ten, noszący tytuł „Uczciwość intelektualna”, znajduje się w numerze 1-2012 dwumiesięcznika „Miłujcie się”.

Dziękujemy serdecznie profesorowi Antoniemu Wójcikowi za wygłoszenie prelekcji. Wam wszystkim – za tak liczną obecność.