Czuwanie Wielkowtorkowe 2017 – „Oto Człowiek”

11 kwietnia 2017 odbyło się w naszym Duszpasterstwie św. Rocha Czuwanie Wielkowtorkowe pod hasłem „Oto Człowiek”. Tematem był św. Brat Albert, a naszym gościem – siostra Dominika Albertynka. Przybliżyła nam ona postać tego „dobrego jak chleb” świętego i opowiedziała o działalności Zgromadzenia na rzecz potrzebujących. Następnie uczestniczyliśmy w Adoracji, podczas której rozważany był wizerunek Chrystusa z obrazu „Ecce Homo” Adama Chmielowskiego, później św. Brata Alberta. Czuwanie zakończyliśmy mszą świętą. Każdy przy wyjściu dostał obrazek ze wspomnianym świętym oraz jedną jego myśl do przemyślenia w te święta Wielkanocne.

 

[ Agata ]