Spotkanie dyskusyjne – antykoncepcja

„Odpowiedzialne ograniczenie prokreacji jest zadaniem każdej pary ludzkiej – teoretycznie bowiem para małżonków może być płodna […] przeciętnie około 30 lat, czyli teoretycznie małżonkowie mogliby mieć 30 dzieci, co oczywiście jest ponad przeciętne możliwości wychowania […]. Ograniczenie jest więc konieczne.” Wanda Półtawska Jak sprostać temu wyzwaniu? Jaką metodę wybrać? Antykoncepcja Czytaj dalej…